Toplama oyunu
         

Dört işlem (kolay,orta,zor) alıştırması.

Hayvanlar ile yiyecekleri
eşleştirin

Sayıları küçükten büyüğe
sıralayıp tırtıla tıkla

Sayıları işleme göre boşluklara yerleştirin

9artırma oyunu

4 işlem flaskart kolay ve zor
alıştırmalar. Adını yaz gir

10'a kadar sayıları öğretir

Toplamı yap ve uzay aracını
vur

Limonatanın fiatına dikkat et ve doğru çarpımı yaz

Yüzde, kesirler,ondalık kesirler eşleştirmesi

Toplama 2 oyuncu ile oynanabiliyor.

Çıkarma  oyunu  kurbağaları
hoplatın!

Denk kesirleri bulma oyunu
 

!0'ar soruluk toplama,
 çıkarma, çarpma testi

4 işlem test 50 soru seçilebilir.Tek,çift basamaklı

Toplama, çıkarma, çarpma flaskart

Toplama, görsel ile yapılabi-liyor. 1,5,10 saymada yapılabilir.

4 işlem alıştırması seçmeli,
 kolay, orta, zor, aşamalı

4 işlem testi

İşleme göre boyama renk

Kayıp sayıların işlemi

Bölme, paylaştırma oyunu

Toplama maymuna

4 işlem üsteki sayıyı tıkla

İşlem sonucunu sürükle boya

Koyunların yarısını yan tarafa taşıyın:Bölme

Kırmızı balonların çarpımına tıklayın

Gizli çarpmayı bulup yerleştirme oyunu

2 sayıyı toplama istediğin sayı seçiyor zamana karşı yarışma

Alttaki çapmayı gerçekleştire-cek sonucu bulma


Kelimelerin üzerine harfleri yerleştiriyorsun.

 Aşağıdaki harflere tıklayıp
kelimeyi bulun


Çıkarma kırmızı renkteki büyük sayıdan küçüğü çıkarın çıkana tıklayın

 İngilizce harfleri okumayı   öğretiyor.